inforychle.cz

  Svátek má , zítra

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ SLUŽBY REGISTRACE INFORYCHLE.CZ

Každý, kdo zadává údaje v rámci stránek www.inforychle.cz, uděluje tímto výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, k tomu, že tyto údaje budou v rámci potřeb stránek www.inforychle.cz zveřejněny, tj. zpřístupněny předem neomezenému okruhu lidí. Každý, kdo zadává o sobě jakékoli údaje v rámci stránek www.inforychle.cz, si je vědom možnosti, že k jím zadaným údajům mohou mít přístup i osoby z jiných států a je s tím srozuměn.

I. REGISTRACE
- Registraci musíte provádět tak, aby jste neporušovali zákony české republiky. A nesmíte vkládat odkazy na weby porušující zákony české republiky. Za případné problémy ručí Uživatel registrující odkaz.
- Uživatelem katalogu (dále jen "uživatel") je člověk, který přidá firmu, nebo odkaz do katalogu
- Přistoupení k Podmínkám: Podmínkou úspěšného dokončení Registrace je souhlas Uživatele s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami poskytování a využívání služby registrace (dále jen „Smluvní podmínky“). Tento souhlas Uživatel poskytne klepnutím na políčka souhlasím, který je umístěn v registračním formuláři. Okamžikem dokončení Registrace tak Uživatel přistupuje k těmto Smluvním podmínkám a současně výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se tak dodržovat pravidla v něm stanovená.

II PRÁVNÍ ODPOVĚDNOST
- Inforychle.cz nenese žádnou odpovědnost za vám vzniklé škody.

III. ODHLÁŠENÍ OD SLUŽBY REGISTRACE
- Právo odhlásit odkaz z katalogu uplatňujte na e-mail adrese info@inforychle.cz

IX. ZMĚNA PODMÍNEK
- Inforychle.cz se vyhrazuje právo kdykoli a cokoliv změnit v registračních podmínkách a tyto podmínky platí pro uživatele již zaregistrovaný tak i budoucí.

V. OSTATNÍ
- Jakékoliv podměty a stížnosti jste povinni odhlásit na info@inforychle.cz
- Je zakázáno jakkoliv záporně hodnotit katalog či ho někde pomlouvat a poškozovat jakkoliv jeho jméno.
- Osobní údaje služby registrace: Email se nazýva Osobní údaje služby registrace. Uživatel je srozuměn s tím, že tento údaj má povahu osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Inforychle.cz může tento údaj použít pro vlastní potřebu maximálně 2x do roka.

VI. PLATNOST PODMÍNEK
Tyto Podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním na portálu inforychle.cz.


Copyright © 2009, inforychle.cz. Všechna práva vyhrazena. Šírení nebo publikování jakéhokoli obsahu serveru bez predchozího písemného souhlasu provozovatele je zakázáno.